หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา คำถามที่พบบ่อย
โครงการคุ้มครองผู้ที่ถูกชนและเสียโอกาสต่างๆ

เราช่วยเหลือท่านที่ถูกรถชนและเรียกร้องค่าซ่อม และค่าชดเชยในการจัดหาและเช่ารถ รวมถึงค่ารักษาพยาบาล

"กลุ่มช่วยเหลือผู้ที่ถูกชนและผู้เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ"

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เราสามารถช่วยท่านตามที่เราเคยเรียกร้องของเราเองเมื่อรถถูกชน

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มผู้เสียหาย ที่รถยนต์ถูกชนและไม่มีรถใช้

ความคุ้มครองต่อผู้ที่ถูกชนมีมากกว่าการซ่อมรถให้กลับมาสภาพเหมือนเดิมแต่เป็นการเยียวยาและการชดเชยรวมถึงช่วยเหลือในการจัดหารถมาทดแทนในช่วงเวลาที่ไม่มีรถใช้

ในทุกการชนและอุบัติเหตุบนท้องถนน รถยนต์ของคู่กรณีทั้งสองไม่มีเจตนาในการทำให้คู่กรณีบาดเจ็บและเกิดความเสียหายแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งทางตรงคือรถยนต์มีความเสียหายและจะต้องนำไปซ่อมโดยผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายและบริษัทประกันภัยมีหน้าที่เยียวยาเพื่อให้รถยนต์คันดังกล่าวกลับมาในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ นอกจากนี้แล้วเจ้าของรถยนต์หรือผู้ที่ถูกชนจำเป็นที่จะต้องจัดหารถยนต์หรือจ่ายค่าเดินทางด้วยวิธีอื่นเนื่องจากรถยนต์ของตัวเองไม่สามารถใช้งานได้และอาจรวมไปถึงอาการบาดเจ็บ สิ่งของเสียหาย อันเกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเราจึงได้รวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำและแก้ปัญหา โดยเราได้ทำการศึกษา กฎหมาย ระเบียบวิธีการและข้อกำหนดที่มีผลต่อบริษัทประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและเราสามารถให้คำแนะนำรวมถึงช่วยเหลือท่านที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการที่รถยนต์ถูกชน เพื่อในช่วงเวลาที่ท่านจะต้องเช่ารถหรือหารถทดแทนอื่น จะไม่เป็นภาระที่ท่านจะต้องจ่ายเงินด้วยตัวเอง แต่จะเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ขับขี่รถยนต์คู่กรณีและบริษัทประกันภัยของคู่กรณีจะต้องช่วยเหลือเพื่อให้ชีวิตประจำวันของท่านไม่เดือดร้อน

จากประสบการณ์ที่มีการร้องเรียน ไปยังบริษัทประกันภัยและผู้ชนได้รวบรวมเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นท่านผู้เสียหายและท่านผู้เดือดร้อนจากการถูกรถชนและรถถูกชน ท่านสามารถขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษาต่างๆโดยเราได้ทำแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อให้ท่านแจ้งข้อมูลมายังผู้เชี่ยวชาญแล้วเราจะทำการให้คำแนะนำและติดต่อ รวมถึงให้ข้อชี้แนะถึงวิธี ขั้นตอน กฏหมาย เอกสารประกอบ ดังนั้น กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างตามข้อมูลที่ท่านมีหรืออย่างน้อยข้อชื่อผู้ติดต่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับไปเพื่อขอข้อมูล
เลขที่
วันที่
ผู้เสียหาย(ผู้ร้องเรียน)
คู่กรณี

ผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มิใช่เกิดขึ้นเพียงแค่รถยนต์เกิดความเสียหาย

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คือความรับผิดชอบเบื้องต้นที่บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการนำรถยนต์คันดังกล่าวไปซ่อม ปรับปรุง ทดแทนหรือดำเนินการเพื่อให้กลับมาในสภาพใช้งานได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่และบริษัทประกันภัยของผู้ขับขี่ฝ่ายผิด

การบาดเจ็บและเสียชีวิต

การบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นกรุณาอย่าเพิกเฉยต่ออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุหรือระหว่างอุบัติเหตุเพราะอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและหากมิได้มีการตรวจสอบรักษา หรือวินิจฉันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บที่รุนแรงและไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้หรืออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเนื่องจากไม่ทราบว่ามีอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทั้งคู่กรณีและผู้ถูกชนจะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกาย อาการที่เกิดขึ้นเป็นสำคัญ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เป็นเหตุทำให้ไม่มีรถยนต์ใช้เนื่องจากรถยนต์ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้

รถยนต์ที่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายเพิ่มเติมและอาจจะนำมาซึ่งอันตราย ดังนั้นในการนำเข้าซ่อมหรือไม่สามารถใช้รถยนต์คันดังกล่าวได้ ผู้ที่ถูกรถคู่กรณีชนจะมีความเสียหายอีกส่วนหนึ่งคือเกิดค่าเสียหายที่จะต้องจัดหารถยนต์หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางทดแทนจากรถยนต์คันดังกล่าว เช่น ค่าแท็กซี่ ค่ารถประจำทางหรือค่าเช่ารถยนต์ ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวนี้ทางกฏหมายและมาตรการควบคุมดูแลทางบริษัทประกันภัยได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้กระทำที่ให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ชนหรือผู้เกียวข้องอาจต้องมีความรับผิดชอบหรือรวมถึงปัจจุบันได้มีความรับผิดชอบรวมไปถึงบริษัทประกันภัย ดังนั้นผู้ที่รถเกิดความเสียหายจากการถูกชนสามารถเรียกร้องค่าชดเชยในการเช่ารถเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันปกติโดยกำหนดดูที่ลักษณะรถยนต์ที่เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกับรถยนต์เดิมที่เกิดความเสียหาย

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสบเหตุ

ในอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้ที่ชนและผู้ที่ถูกชนรวมถึงผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุมีหน้าที่และจำเป็นในการรวบรวมข้อมูลเอกสารสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ลักษะรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ รวมถึงสถานที่เกิดเหตุลักษณะการเกิดเหตุเนื่องจากอาจเกิดคดีความ การร้องเรียนที่จะต้องนำ เอกสาร ข้อมูลประกอบ รูปภาพ คำให้การ รวมถึงสิ่งที่บันทึกไว้มาเป็นหลักฐาน ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านเก็บรวบรวมถ่ายภาพและขอข้อมูลจากคู่กรณีไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝัน

คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน

การถ่ายภาพรถยนต์ ที่เกิดเหตุรวมถึงคู่กรณี

การถ่ายภาพเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งในกรณีที่คู่กรณีหรือเอกสารประกอบไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฎิเสธจากคู่กรณี รวมถึงเป็นการยืนยันสถานที่ ลักษณะการขับขี่กับทางศาลได้ ดังนั้นเราจึ้งขอแนะนำให้ผู้ประสบอุบัติหตุ หากมีความสามารถในการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ รถคู่กรณี รถของท่านเองและเอกสารประกอบต่างๆ การถ่ายภาพดังกล่าวไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้ในการรักษาสิทธ์และป้องกันข้อมูลที่อาจะเป็นเท็จจากการให้ปากคำอื่นๆ

การติดต่อประกันภัยและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

การติดต่อประกันภัยและการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากบริษัทประกันภัยคู่กรณี คู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องอาจะมีความพยายามในการปิดบังบิดเบือนหรือซ่อนเร้นข้อมูลบางข้อ การเซ็นต์เอกสารประกอบอาจเป็นเอกสารยอมความ เอกสารรับผิดรวมถึงเอกสารดังกล่าวอาจนำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นเท็จ ดังนั้นการเซ็นต์ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจึงสมควรที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญ หากผู้เกิดอุบัติเหตุไม่มีความมั่นใจในเอกสารหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว เราขอแนะนำให้ท่านสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือมีความระมัดระวังในการเซ็นต์แบบฟอร์มต่างๆ

ทรัพย์สินของท่านเมื่อเกิดเหตุ

ทรัพย์สินของผู้เกิดอุบัติเหตุมีหลายกรณีที่ผุ้ประสบอุบัติเหตุประสบภัยและอยู่ในสภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หมดสติ ทรัพย์สินของท่านอันได้แก่ กระเป๋าตังค์ บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือหรือทรัพย์สินอื่นๆ เมื่อท่านได้สติกรุณาตรวจสอบ หากมีสิ่งของเสียหายหรือศูนย์หาย เช่น บัตรเครดิต บัตรประชาชน อาจมีการรั่วไหลของข้อมูลไปยังบุคคลไม่ประสงค์ดีที่ผ่านมาในที่เกิดเหตุ ดังนั้นผู้ที่เกิดอุบัติเหตุควรต้องมีความระมัดระวัง หากมีข้อสงสัย จะต้องแจ้งความหรือแจ้งธนาคารหรือผู้ออกบัตรทราบทันที

โครงการคุ้มครองผู้ที่ถูกชนและเสียโอกาสต่างๆ

ข่าว คปภ. และมาตรการต่างๆ

ชนกับรถคู่กรณี เตรียมจะเบิกค่าเช่ารถ

รายละเอียดคำถาม: รถผม(มีประกันชั้น3)โดนรถคู่กรณีชน(ประกันชั้น 1) ผมเป็นฝ่ายถูก หลังจากชน ผมต้องใช้รถทุกวัน จึงติดต่อกับประกันคู่กรณี ขอเช่ารถมาใช้(ผมถามบ.ประกัน และอู่ซ่อม ไม่มีรถให้ใช้) ซึ่งเช่าไป 7 วัน เป็นเงินค่าเช่าทั้งสิ้น 7700 บาท(สำรองจ่ายแล้ว) แต่ผมมีค่าใช้จ่ายดำเนินการ เช่น ค่าแท็กซี่ไปเอารถ ไปคืนรถ เอารถไปซ่อม ค่าเสียเวลางานบริษัท อ่านต่อ >

ประกันจ่ายแล้ว...ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถเก๋ง ของนักท่องเที่ยว มาเลเซียชนที่จังหวัดสงขลา เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานสักขีพยานการมอบค่าสินไหมฯ ณ ที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา บริเวณบนถนนสายเอเชีย หน้าหน่วยกู้ภัยเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหมายเลขทะเบียน WHY 6995 มาเลเซีย เสียหลักลงข้างทางไปพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตัดหญ้าของหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อ่านต่อ >

คปภ. เร่งประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถตู้ชนรถพ่วง 18 ล้อแรงงานชาวลาว-คนไทย ดับ 12 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย ที่จังหวัดสระแก้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถตู้หมายเลขทะเบียน 34-0405 กรุงเทพมหานคร ชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ (หัวลาก) ทะเบียน 70-1234 อุตรดิตถ์ และ (ตัวพ่วง) ทะเบียน 70-1235 อุตรดิตถ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3 ราย และมีผู้เสียชีวิต 12 ราย โดยผู้เสียชีวิตทั้ง 12 ราย เป็นคนไทยที่ขับรถตู้ 1 ราย และอีก 11 ราย อ่านต่อ >

โครงการคุ้มครองผู้ที่ถูกชนและเสียโอกาสต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์